sábado, 25 de marzo de 2017

Kate Groobey -


The painter IV (Kick-ass), 2016 Oil on canvas 64 x 52 inches

http://www.kategroobey.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario