miércoles, 13 de abril de 2016

Tristan Barbarà editions, us convida. Invites you.
Del 21 al 24 d.Abril.                              de 12 a 21 hores.
Arts Sta Mònica.                                   Rambla Sta Mònica. Barcelona


Tristan Barbarà és editor i curador d’exposicions d’obra gràfica i llibres d’artista, convidant els artistes a descobrir I investigar el llenguatge del gravat I la estampació en el seu taller calcogràfic . disposa edicions de més de trenta artistes que han col·laborat en l'obra gràfica i en llibres d’artiste d'edició limitada i numerada I signada per els autors. Poetes, escriptors i compositors son convidats a col.laborar amb els artistes .Tot seguint una antiga tradició
Tristan Barbarà is editor and curator of exhibitions of graphic art and artist books, He invited artists to discover and investigate the language of engraving and printing in her artisanal workshops to create unlimited size prints. Poets, writers and composers are invited to collaborate with artists in the creation of artist’s book.  Limited editions are numbered and signed by the authors. All this following an ancient tradition.
Joaquim Chancho, Madeleine Dietz, Jose Pedro Croft, Rafa Forteza, Jaume Plensa, Manel Esclusa, Andrèas Lang, Jorge Queiroz, Francisco Tropa, Juliao Sarmento, Jorge Oteiza, Antoni Tàpies, Joan Barbarà, and Victor Hugo, Joan Brossa and François Brousse. 

Tristan Barbarà editions
Tel.:+34 609 756 120
www.tristanbarbara.com 

No hay comentarios:

Publicar un comentario